Baza objedinjene liste lekova sadrži objedinjene liste lekova A, A1, B, C i D (u primeni od 25.02.2017.) na osnovu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

UNESITE POJAM:


Pronađeno 2758 rezultata

Pronađeno 2758 rezultata